2551036004 Λεωφόρο Δημοκρατίας 23, Αλεξανδρούπολη info@euroline-evros.gr